Retur

Når du handler online på www.sofieschnoor.dk har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder dit køb, og derefter returnere din(e) vare(r) til os. Din returret løber fra den dag, du har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Du må kun håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes kvalitet og egenskaber. For at udøve fortrydelsesretten, bør du sende en utvetydig  erklæring via e-mail inden for 14 dage efter modtagelsen af varen.

Når varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes kan dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde som da du modtog den. Du må selvfølgelig gerne pakke varen ud og prøve den. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Husk at sørge for, at varerne er forsvarligt pakket ind. Der må ikke sendes i skoæsker, disse skal pakkes ind i en papkasse. Du har ansvaret for pakken / varerne, indtil vi modtager den. Så behold postkvittering og tracking nummer. 

Beskadiget emballage kan i nogle tilfælde betyde at varens salgsværdi forringes og dermed kan fortrydelsesretten ikke benyttes!

Du kan sende dine varer retur gratis vha. den vedlagte returlabel. Bruger du ikke returlabelen, refunderer vi ikke dine returomkostninger.

Din returpakke skal returneres til følgende adresse:

SOFIE SCHNOOR A/S
GRUSBAKKEN 11
2820 GENTOFTE
DANMARK

Telefonnummer: +45 70 20 93 88
E-mail adresse: web@sofieschnoor.com

BEMÆRK: Retur skal sendes direkte til ovenstående adresse. Vi modtager ikke pakker sendt til pakkeshop. Derudover, modtager vi ikke returpakker sendt via DAO.

Når du fortryder købet tilbagebetales købesummen til dig ved at pengene sættes tilbage til din bank/kort, som købet er foretaget med. Det sker når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan benyttes. Der kan gå op til 5 bankdage fra vi har krediteret din ordre til pengene er synlige på din bankkonto.